Počet záznamů: 1

Strážayova Palina

 1. 1.
  0348868 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jareš, Michal
  Strážayova Palina.
  [Strážay's "Palina".]
  Slovenská literatúra. Roč. 57, č. 4 (2010), s. 331-342 ISSN 0037-6973
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Slovak literature * Strážay, Štefan
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie se zabývá podrobnou analýzou básnické sbírky Štefana Strážaya nazvané Palina (1979). Sbírka může být chápána jako přelom v básníkově vývoji: autor definitivně přechází od dřívějšího lyrického záznamu k osobitému jazyku a způsobu psaní. První část studie je zaměřena především na recepci sbírky v dobovém kontextu a zároveň nabízí přehled diskuse vedené nad sbírkou v časopise Romboid (od roku 1981 Meridan). Druhá část studie je soustředěna na porovnání knižního vydání sbírky a tří vybraných časopisecky otištěných básní; mezi oběma verzemi jsou evidentní, dokonce významové posuny. Jejich srovnání umožňuje hlouběji proniknout do procesu Strážayovy básnické tvorby.

  This study brings detailed remarks on Štefan Strážay's collection entitled Palina (1979). The collection can be understood as break in the poet's development: the author definitively moved from the prevailing lyrical record to his own way of writing and language. The first part of the study deals mainly with reception of the collection in it's historical context; and also provides overview of the debate about the collection in the journal Romboid /Meridan from 1981/. The second part of the study focuses on differences between the book and magazines imprint of three selected poems. There are evident shifts even in the meaning between the texts in those two forms. The comparison of them helps to understand more deeply the poet's work in process.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189276