Počet záznamů: 1

Dolní Věstonice - Pavlov

 1. 1.
  0348822 - ARUB-Q 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Svoboda, Jiří
  Dolní Věstonice - Pavlov.
  [Dolní Věstonice - Pavlov.]
  Mikulov: Regionální muzeum v Mikulově, 2010. 60 s. ISBN 978-80-85088-34-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Dolní Věstonice * Pavlov * Upper Paleolithic * Pavlovian * environment * settlement strategy * hunting strategy * human burials
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Kniha je souhrnem dosavadních poznatků o světoznámém sídelním areálu Dolní Věstonice - Pavlov: dějiny, výzkumy, přehled nalezišť, vývoj krajiny, výživa, suroviny, sídelní strategie, demografie, sídliště a obydlí, keramika, umění, pohřbívání.

  This book summarizes the actual state of knowledge about the world-known site complex of Dolní Věstonice - Pavlov: research history, review of sites, development of landscape, nuriture, raw materials, settlement strategy, demography, settlement and dwellings, ceramics, art, burials.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189243