Počet záznamů: 1

Atomová absorpční analýza denárového depotu z raně středověkého pohřebiště z Vrbna u Mělníka

 1. 1.
  0348773 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Nechvátal, Bořivoj - Bek, F. - Sychra, V.
  Atomová absorpční analýza denárového depotu z raně středověkého pohřebiště z Vrbna u Mělníka.
  [Atomic absorption analysis of a denar hoard from an Early-mediaeval burial ground in Vrbno u Mělníka.]
  Archaeologia historica. Roč. 35, 1-2 (2010), s. 451-461 ISSN 0231-5823.
  [Mezinárodní konference archeologie středověku /41./. Pardubice, 21.09.2009-25.09.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: analysis * hoard * denars * silver * renovatio monetae * mechanical or chronological type classification * type
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Byla provedena analýza denárového depotu z raně středověkého pohřebiště z Vrbna u Mělníka u 23 denárů. Depot obsahoval 128 denárů a je datován nejmladší ražbou Vladislava II. (před rokem 1158). Z toho analýzy 1-13 Vladislav I. (1109-1117, 1120-1125), dále vzorek 14-17 Soběslav I. (1125-1140), dále č. 18-21 Vladislav II. (1140-1172, od roku 1158 král) a na srovnání přiřazeny rozbory 22-23 Soběslav II. (1173-1178). Byl sledován obsah stříbra u jednotlivých typů. Zjištěn značný rozptyl obsahu stříbra i v rámci jednotlivých typů, takže nelze spolehlivě určit, jak se uplatnilo v detailu "renovatio monetae". Rozbory jsou nejen cenným příspěvkem, ale současně i podnětem, zda následné řazení jednotlivých typů není někdy pouze mechanické spíše než chronologické. Analýzy budou jistě podkladem nejen dalšího studia, ale rozšíří základnu našeho poznání.

  This article centres upon the analysis of a denar hoard from an early-mediaeval burial ground in Vrbno u Mělníka; 23 denars are analysed. The hoard, containing 128 denars, is dated by its most recent coins, those of King Vladislav II (before 1158). The following coins are analysed: nos. 1-13 Vladislav I (1109-1117, 1120-1125), nos. 14-17 Soběslav I (1125-1140), and nos. 18-21 Vladislav II (1140-1172, king from 1158), with series 22-23 added for comparison: Soběslav II (1173-1178). The proportion of silver in the individual types was estimated. The analyses revealed a considerable range of silver content even within individual types, and thus it cannot be reliably determined in detail how silver was employed in any renovatio monetae. The analyses are a valuable contribution, but at the same time they pose a challenge as to whether the classification of types is not in some cases merely mechanical rather than chronological. The analyses will provide groundwork for further study.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189207