Počet záznamů: 1

Papežská politika v českých zemích za nunciatury Antonia Caetaniho (1607-1609)

 1. 1.
  0348757 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Černušák, Tomáš
  Papežská politika v českých zemích za nunciatury Antonia Caetaniho (1607-1609).
  [The Papal policy in the Bohemian lands during Antonius Caetani’s Nunciature (1607-1609).]
  Folia Historica Bohemica. Roč. 25, č. 1 (2010), s. 7-22 ISSN 0231-7494
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: papacy * nunciature * re-catholization
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Papežský stolec využíval při prosazování cílů protireformace významným způsobem služeb svých nunciů. Nejinak tomu bylo v českých zemích a to zejména od r. 1583, kdy nunciatura u císařského dvora sídlila v Praze. Smělé plány prvních v Praze působících nunciů však byly za pontifikátu papeže Pavla V. (1605-1621) nahrazeny spíše defensivní taktikou, jak o tom svědčí již generální instrukce pro nuncia Antonia Caetaniho z r. 1607. Caetani se tak ve svých aktivitách z let 1607-1609 soustřeďoval spíše na obranu katolických zájmů vůči protestantismu a vůči zásahům světské moci, stejně jako na vnitřní disciplínu v církevních institucích.

  The Papacy extensively used services of its nuncios in enforcement of Counter-Reformation. It was non different in the Bohemian lands, particulary after 1583, when the nunciature resided on the Emperor’s court in Prague. The daring plans of the first nuncios residing in Prague, howerer, were replaced with a defensive policy under the pontificate of Pope Paul V. (1605-1621). This is documented in a general directive to nuncio Antoni Caetani dated 1607. Thus in 1607-1609, Caetani concentrated his activities on defence of Catholic interests against Protestantismus, interventions from secular powers and inner discipline in church institutions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189193