Počet záznamů: 1

Hodnocení účinnosti otřasných odlehčovacích trhacích prací v uhlí

 1. 1.
  0348725 - UGN-S 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Koníček, Petr - Przeczek, A.
  Hodnocení účinnosti otřasných odlehčovacích trhacích prací v uhlí.
  [Evaluation of effectiveness of destress coal blasting fro stress release.]
  Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium /3./. Vol. 2010/1. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2010 - (Koníček, P.; Souček, K.), s. 151-163. Documenta Geonica. ISBN 978-80-86407-93-7.
  [Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium /3./. Ostravice (CZ), 06.05.2010-07.05.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: longwall mining * destress coal balsting * preconditioning
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí

  Otřasné odlehčovací trhací práce (OOTP) v uhelných slojích jsou v čs. části hornoslezské uhelné pánve důležitým aktivním prostředkem protiotřesové prevence. Odpálením OOTP se v předpolí postupujícího důlního díla vytváří oblast porušení a maximální koncentrace přídatných napětí se posouvá do větší vzdálenosti od čelby vedeného důlního díla. V některých případech mohou tyto trhací práce snižovat lokální koncentrace napětí v masivu. V těchto případech je možné hodnotit velikost uvolnění těchto napětí pomocí obdobné metodiky jako je tomu u bezvýlomových trhacích prací v horninách (BTPVR). V současnosti je pro toto hodnocení používána stejná metodika jako pro BTPVR, bez zohlednění odlišnosti prostřední, ve kterém jsou bezvýlomové trhací práce realizovány.

  Destress blasting in the coal seam are important active rockbursts measures in conditions of Czech part of the Upper Silesian Coal Basin. Destress coal blasting involves regularly setting off carefully tailored blasts in the fractured coal immediately ahead of a mining face, so as to encourage slip on pre-existing fractures, in order not to allow the accumulation of high strain energy density in the rock mass. In some cases high stress in coal seams (or surrounded rocks) can be reduced. In cases that we demands high stress release we evaluates effect of stress release. Evaluation of stress release is carried out the same procedure without difference between destress blasting in rock and in the coal seam. Paper describes the first analysis of destress blasting in coal seams realised in period 2008 – 2010 (source of seismological databases, about 1200 data). The result of analysis shows of necessity of separate system of stress release evaluation by destress blasting in coal seams and rocks.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189167