Počet záznamů: 1

Heidegger a Kiergaard: řeč a básnické, filosofické myšlení

 1. 1.
  0348718 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Olšovský, Jiří
  Heidegger a Kiergaard: řeč a básnické, filosofické myšlení.
  [Heidegger and Kiergaard: Language and Poetic, Philosophical Thinking.]
  Svět literatury. Roč. 20, č. 41 (2010), s. 30-41 ISSN 0862-8440
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: poeticizing * philosophical thinking * ecstatic experience
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Studie se zabývá pohledem na vztah mezi jazykem a básněním v Heideggerově a Kiergaardově myšlení. Je ukázáno, že Heidegger ve svém díle Besinnung pečlivě rozlišuje mezi básnickým a filosofickým diskursem.

  The paper deals with the view on the relation between language and poeticizing in the thinking of Heidegger and Kiergaard. It is shown that Heidegger in his work Besinnung carefully distinguishes the poetic from the philosophical discourse.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189161