Počet záznamů: 1

Kostelníci, úředníci, měšťané. Samospráva farnosti v utrakvismu

 1. 1.
  0348684 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kůrka, Pavel
  Kostelníci, úředníci, měšťané. Samospráva farnosti v utrakvismu.
  [Vergers, Churchwardens, Burghers. Self-administration of the Parish in Utraquism.]
  Praha: Historický ústav, 2010. 200 s. Práce Historického ústavu AV ČR, 30. ISBN 978-80-7286-168-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: parish * utraquism * cities
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Otázka, jak smířit zájmy duchovních a laiků v církevní obci je stále aktuální. Tato kniha si klade otázku, jak se s tímto problémem vyrovnávaly farnosti v utrakvistických městech v celém období mezi husitstvím a Bílou horou. Shledává, že postavení laiků nezáviselo tolik na eklesiologii určité konfese, ale spíše na tom, jaké postavení si měšťané dokázali získat ve světském politickém systému. Kniha představuje, co znamenalo záduší v životě města 15.–17. století, jaké postavení měli úředníci, kteří se starali o majetek kostela, jak se na lokálních záležitostech projevily tlaky „velké“ politiky. V jednotlivých sondách se můžeme podívat na způsob správy a hospodaření kostelů na Starém Městě pražském i v středně velkých a v menších českých královských městech.

  The question how to reconcile the interests of clergy and laity in the church community is still upcoming. This book asks how did the Utraquist parishes in cities deal with this problem throughout the period from the Hussite movement to the White Mountain. It finds that the position of the laity was not much dependent on ecclesiology a confession, but rather on the position of the townspeople in a secular political system. The book shows the church fabric in the 15 to 17 centuries, the status of the officials, who cared for the church property, and how pressures of "big politics" were reflected in local affairs. In individual examples, we can look on the way of governance and management of churches in the Old Town and in medium-sized and smaller royal towns in Bohemia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189134