Počet záznamů: 1

Dopady lidské činnosti na horní atmosféru

 1. 1.
  0348599 - UFA-U 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Laštovička, Jan
  Dopady lidské činnosti na horní atmosféru.
  [Impacts of human activity on the upper atmosphere.]
  Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2010 - (Marková, E.), s. 81-88. ISBN 978-80-86303-23-9.
  [Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí /30./. Úpice (CZ), 19.05.2009-21.5.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GC205/07/J052
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: Upper atmosphere * long-term trends * human activity
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  Trendy v teplotě mezosféry, elektronové koncentraci v dolní ionosféře, elektronové koncentraci a výšce jejího maxima v E vrstvě, elektronové koncentraci v maximu F1 vrstvy, hustotě termosféry a iontové teplotě ve vrstvě F kvalitativně souhlasí s následky zesíleného skleníkového efektu a tvoří konzistentní scénář globálních změn v horní atmosféře. Byly identifikovány tři skupiny parametrů, které nezapadají do tohoto scénáře, F2 vrstva ionosféry, vodní pára v mezosféře a dynamika mezosféry a dolní termosféry. V článku je podána informaci o pokroku v globálním scénáři dlouhodobých trendů v horní atmosféře se zaměřením na ty tři otevřené problémy. K dlouhodobým trendům přispívá několik dalších faktorů, jmenovitě antropogenní změny stratosférického ozónu, změny koncentrace vodních par v mezosféře, dlouhodobé změny geomagnetické aktivity a magnetického pole Země

  Trends in the mesospheric temperature, electron concentration in the lower ionosphere, electron concentration and height of its maximum in the E region, electron concentration in the F1-region maximum, thermospheric neutral density and F-region ion temperature qualitatively agree with consequences of the enhanced greenhouse effect and form a consistent pattern of global change in the upper atmosphere. Three groups of parameters were identified as not-fitting this global pattern, the F2 region ionosphere, mesospheric water vapour, and the mesosphere/lower thermosphere dynamics. The paper reports progress in development of the global pattern of trends with emphasis to these three open problems. There are several other factors contributing to long-term trends, namely the stratospheric ozone depletion, mesospheric water vapour concentration changes, long-term changes of geomagnetic activity and of the Earth’s magnetic field.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006053