Počet záznamů: 1

Kult "světců" a egyptské mawlidy v muslimské lidové religiozitě

 1. 1.
  0348440 - OU-W 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Ostřanský, Bronislav
  Kult "světců" a egyptské mawlidy v muslimské lidové religiozitě.
  [The Cult of "Saints" and Egyptian Mawlids in the Muslim Folk Religiosity.]
  Súčasné podoby Súfismu od Balkánu po Čínu. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010 - (Deák, D.), s. 142-167. ISBN 978-80-223-2801-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: Islamic Mysticism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Studie se zabývá problematikou náboženských oslav súfijských světců (mawlidy) v kontextu egyptské lidové religiosity.

  The study examines the questions of religious celebrations of Sufi saints (Mawlids) within the context of Egyptian folk religiosity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188978