Počet záznamů: 1

Jan Adamec a rozvoj zemědělského školství a výzkumu na Moravě v druhé polovině 19. a na počátku 20. století

 1. 1.
  0348431 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Novotný, Gustav
  Jan Adamec a rozvoj zemědělského školství a výzkumu na Moravě v druhé polovině 19. a na počátku 20. století.
  [Jan Adamec;Advancement of the Agricultural School System and Research in Moravia in the Second Half of the 19th and Early 20th Century.]
  České země a moderní dějiny Evropy. Studie k dějinám 19. a 20. století. Praha: Historický ústav, 2010 - (Prokš, P.), s. 151-168. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, Řada C. Miscellanea, 23. ISBN 978-80-7286-165-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: history, biography, Czech lands,Czech agricultural education * Moravia, Přerov
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Život a dílo agr. J. Adamce (1855 - 1925), zemědělského odborníka, organizátora zemědělského pokroku na Moravě, učitele, odborného spisovatele.

  Life and Work of Ing. Agr. Jan Adamec (1855-1925), an expert on agricultural expansion in Moravia, the teacher, editor and expert publicist.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188972