Počet záznamů: 1

Předpoklady (jednostranného) započtení nejen podle insolvenčního zákona

 1. 1.
  0348338 - USP-I 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havel, Bohumil
  Předpoklady (jednostranného) započtení nejen podle insolvenčního zákona.
  [The Pre-Conditions of a (Unilateral) Offset not Only in Accordance with the Insolvency Act.]
  Obchodněprávní revue. Roč. 2, č. 10 (2010), s. 287-289 ISSN 1803-6554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: commercial law * Insolvency Act * insolvency proceedings
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Započtení (kompenzace) coby jeden ze způsobů zániku závazku je instrumentem letitým a koncepčně jednoduchým. Článek autora se zabývá především problematikou započtení v insolvenčním řízení, zejména splněním podmínek započtení podle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb.

  An offset (recompense) as one of the possible ways of the discharge of an obligation is an old instrument of a simple conception. The author´s article deals mainly with the issues of a recompense in the insolvency proceedings, particularly with the fulfillment of the recompense conditions in accordance with the Insolvency Act No. 182/2006 Coll.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188894