Počet záznamů: 1

Vliv volebních preferencí na vývoj důvěry v ústavní instituce v čase

 1. 1.
  0348299 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čermák, Daniel
  Vliv volebních preferencí na vývoj důvěry v ústavní instituce v čase.
  [Impact of Voting Preferences on the Development of Trust in Constitutional Institutions.]
  Středoevropské politické studie. Roč. 12, 2-3 (2010), s. 121-141 ISSN 1212-7817
  Grant CEP: GA ČR GA403/07/1626
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Institutional Trust, * Political Institutions * Winner Effect
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
  http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=407

  V tomto článku jsou prezentovány některá zjištění o vývoji důvěry v politické instituce (vláda, Poslanecká sněmovna a Senát) v ČR mezi roky 1997 a 2009. Analýzy se soustředí na dvě ústřední témata. Prvním z nich je popis a srovnání časových řad vývoje důvěry. V druhém tématu je pomocí vícerozměrných analýz popsáno, zda příznivci vládnoucí strany důvěřují více než nevoliči a jak se tento vztah mění v čase.

  This paper presents some findings about time-series evolution of trust in political institutions in the Czech Republic between 1997 and 2009. The analysis deals with two main issues: First, a comparison of time-series of trust in the Government of the Czech Republic, Chamber of Deputies and Senate, and second, a set of multivariate analysis. The main objective of these analyses is to find out if supporters of the incumbent party or parties are more trusting than others and whether this relationship is changing over time.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188864