Počet záznamů: 1

Bádání o starší české literatuře. K historii (a koncepci) kolektivních projektů

 1. 1.
  0348287 - UCL-M 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Sichálek, Jakub
  Bádání o starší české literatuře. K historii (a koncepci) kolektivních projektů.
  [The research of medieval Czech literature. Concerning history (and conception) of collective projects.]
  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i, 2010 - (Bláhová, K.; Sládek, O.), s. 51-65. ISBN 978-80-85778-70-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * history of literature * medieval literature * Institute of Czech Literature AS CR
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie k historii kolektivních projektů z oblasti starší české literatury v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

  The study presents a history of collective works dealing with medieval Czech literature in the Institute of Czech literature ASCR.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188855