Počet záznamů: 1

Někde tady. Český básník Karel Šiktanc

 1. 1.
  0348286 - UCL-M 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hruška, Petr
  Někde tady. Český básník Karel Šiktanc.
  [Somewhere around here. Czech poet Karel Šiktanc.]
  Brno: Host, 2010. 408 s. Tváře české literatury, 2. ISBN 978-80-7294-377-7
  Grant CEP: GA ČR GA405/06/0972
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech poetry * Šiktanc, Karel
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  V monografii sleduje autor vývoj díla jednoho z nejpodstatnějších básníků současnosti, Karla Šiktance, od rozpačitých počátků až po vrcholy a teprve nedávno vydané sbírky. Důležitou součástí monografie je pak též podrobně rozebíraný kontext literárních časopisů, které měly na básníka podstatný vliv. Jakkoliv je monografie především literárně historickou a interpretační prací, v řadě pozorování a nenásilných syntézách vyjevuje i cosi podstatného o poezii vůbec.

  In this monograph Hruška follows the development of one of the most important contemporary poets, Karel Šiktanc, from his awkward beginnings to his best works and to his latest collection. An important part of the monograph thus dwells in detail on the context of the literary magazines which had a marked influence on the poet in different periods. While monograph is above all a work of literary history and interpretation, in its observations and unforced syntheses it expresses something quite essential about poetry in general.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188854