Počet záznamů: 1

"V praze je blaze" aneb co si myslíme o životě lidí žijících v našem hlavním městě a co z toho je pravda

 1. 1.
  0348122 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kostelecký, Tomáš - Mikeszová, Martina
  "V praze je blaze" aneb co si myslíme o životě lidí žijících v našem hlavním městě a co z toho je pravda.
  ["Life in Prague is sweet alias what do we think about the life in our Capital and what from that is true.]
  Jaká je naše společnost?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010 - (Maříková, H.; Kostelecký, T.; Lebeda, T.; Škodová, M.), s. 131-147. ISBN 978-80-7419-025-4
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Prague * consumption patterns * social inequality
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Populární představa říká, že Praha je bohaté město a lidé, kteří v ní žijí, mají vysoké mzdy, a vysokou životní úroveň. Kapitola si v této souvislosti klade dvě otázky: Znamená to, že mají Pražané vyšší průměrné mzdy také to, že si mohou dovolit více než lidé žijící mimo Prahu? Mají se všichni Pražené lépe než mimopražští? Zkoumání dat o příjmech a cenách dokládá, že výhoda vyšších pražských průměrných mezd je do značné míry zmenšována vyššími náklady na bydlení a některé služby. Rozdíly v kupní síle mezi Pražany a mimopražskými nejsou tak velké, jak se zdá z prostého porovnání výše mezd. V rámci Prahy existují velké rozdíly mezi lidmi různých sociálních skupin. Zatímco manažeři a experti vydělávají v Praze mnohem více než jejich mimopražští kolegové, příjmy nekvalifikovaných pracovníků, nižších administrativních úředníků nebo důchodců žijících v Praze jsou jen o málo vyšší než příjmy obdobných skupin žijících mimo Prahu, jejich životní náklady jsou ovšem podstatně vyšší.

  The popular image of Prague is that the city is rich and its citizens earn high salaries and have high living standard. The chapter asks two questions: Do higher average salaries of Prague citizens mean higher purchasing power? Are all citizens of Prague better-off than people living outside Prague? Examination of the data about both salaries and prices in Prague and in other Czech regions proves that the advantage of higher salaries in Prague is substantially devaluated high costs of housing and many services. The difference in purchasing power in and outside Prague is not as high as it seems from comparisons of salary levels. Differences in standard of living exist among different socio-economic groups within Prague itself. While managers and highly skilled experts earn much more in Prague than anywhere in the country, incomes of unskilled manual workers, low-skilled service workers or pensioners are only slightly higher in Prague, but expenditures in Prague are much.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188733