Počet záznamů: 1  

Ověření použitelnosti přístrojů pro testování betonu při hodnocení stavu horninových vrtných jader ze středověkého Dolu Jeroným

 1. 1. 0348084 - UGN-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Lednická, Markéta
  Ověření použitelnosti přístrojů pro testování betonu při hodnocení stavu horninových vrtných jader ze středověkého Dolu Jeroným.
  [Verification of the tool usableness for concrete testing at the opportunity of evaluation of the drill cores state taken from the middle-age mine Jeroným.]
  EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. Roč. 17, č. 1 (2010), s. 35-44 ISSN 1803-1447
  Grant CEP: GA ČR GA105/09/0089
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: non-destructive methods * ultrasonic measurement * anisotropy
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země

  Ultrazvuková měření patří mezi nedestruktivní metody zkoušení materiálů, přičemž jsou používány různé aparatury i metody měření. Tento příspěvek popisuje ultrazvukové měření na dvou vrtných jádrech ze středověkého dolu Jeroným. Pro laboratorní měření na jádrech byly použity přenosné ultrazvukové aparatury TICO a PUNDIT plus, které jsou výrobcem určeny pro zkoušení betonu. Z dosažených výsledků plyne, že ultrazvuková měření pomocí těchto přenosných aparatur lze použít pro hodnocení stavu horninového materiálu, především pro orientační a jednoduché vymezení porušených zón, pro detekci trhlin a zjišťování anizotropie.

  Ultrasonic testing methods belong to nondestructive measurements with a wide variety of tools and methodologies. This contribution describes ultrasonic measurement on two drill cores from medieval Jeroným mine. Portable instrumentations TICO and PUNDIT plus were used for this experimental measurement in laboratory conditions. These apparatusses are developed for concrete testing. According obtained results, ultrasonic measurement is possible to use for evaluation of rock massif conditions, especially for quick and simple delimitation of faulted zones, for detecting anisotropy and fissure existence.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188701