Počet záznamů: 1

Sancta et fidelis societas. Svaté a věrné společenství sv. Václava a sv. Zikmunda v pražské katedrále sv. Víta

 1. 1.
  0348040 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Studničková, Milada
  Sancta et fidelis societas. Svaté a věrné společenství sv. Václava a sv. Zikmunda v pražské katedrále sv. Víta.
  [Sancta et fidelis societas. Holy and Faithful Fellowship of Saint Wenceslas and Saint Sigismund in the St. Vitus Cathedral in Prague.]
  Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc.. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010 - (Studničková, M.), s. 446-453. ISBN 978-80-7422-031-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: miracle * St Vitus cathedral in Prague * St Wenceslas * St Sigismund * iconography
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Text knihy zázraků katedrály sv.Víta líčí okolnosti získání ostatků sv. Zikmunda pro pražský kostel jako zásluhu sv. Václava. Stať se zabývá otázkou, zda se může mnichovská kresba dvou panovníků, označených nápisy jako sv.Václav a sv.Zikmund, vztahovat k představě "svatého přátelství obou světců", jak o vzájemném vztahu hovoří kniha zázraků.

  Miracle book of St. Vitus Cathedral recounts circumstances obtaining relicts of St. Sigismund for the Prague church as a merit of St. Wenceslas. The study examines whether the Munich drawing displaying two rules designated by a note as St. Wenceslas and St.Sigismund may relate to the idea of "holy and faithful fellowship" of two saints described in the Prague Miracle book.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188661