Počet záznamů: 1

Příspěvek k románským nástěnným malbám v kostele sv. Vavřince na Malé Straně v Praze (Hellichova ulice čp. 553/III)

 1. 1.
  0348027 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Všetečková, Zuzana
  Příspěvek k románským nástěnným malbám v kostele sv. Vavřince na Malé Straně v Praze (Hellichova ulice čp. 553/III).
  [Some remarks to the wall paintings in the church of St. Vavřinec (Lawrence) in Prague 1 (Nr. 553/III).]
  Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc.. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010 - (Studničková, M.), s. 304-325. ISBN 978-80-7422-031-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Middle Ages * about 1200 * wall paintings * iconography of Crucifixion and Deposition of the Cross
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  V horním pásu původní románské lodi kostela byly odkryté nástěnné malby z doby kolem roku 1200. Dokládají poměrně ojedinělou původní kompozici Ukřižování s kalichem pod nohama Krista, která byla změněna do podoby Snímání s kříže. Zaujala postava donátora, který držel v pravici prsten (?), (symbol věrnosti, lásky a víry).

  In the upper band of nave of romanesque church was as the first composition depicted Crucifixion with chalice underneath feet of Christ. In the definitive version was depicted Deposition of the Cross. Interesting is the figure of donor, who maybe holded in rigt hand a ring (?) (symbol of fidelity, love and faith).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188651