Počet záznamů: 1

Barokologická bádání Stanislava Součka

 1. 1.
  0348024 - UCL-M 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Škarpová, Marie
  Barokologická bádání Stanislava Součka.
  [Stanislav Souček's researches on Baroque.]
  Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: ARSCI, 2010 - (Janečková, M.; Alexová, J.; Pospíšilová, V.), s. 300-308. ISBN 978-80-7420-008-3
  Grant CEP: GA ČR GA405/07/1251
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Souček, Stanislav * Baroque
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie upozorňuje na svébytný, na soudobé české i zahraniční barokistice nezávislý badatelský přínos Stanislava Součka (1870-1935) k literárněhistorickému uvažování o českém slovesném baroku. Snaží se rovněž upozornit na podnětnost Součkových (publikovaných i rukopisně dochovaných) studií o českém pobělohorském katolickém písemnictví pro následující literárněhistorické myšlení.

  The study highlights the original, on contemporary Czech and international Baroque studies independent benefit of Stanislav Souček (1870-1935) to the history of Czech baroque literature. It also seeks to point out his studies (published or preserved in the manuscript) on Czech Catholic literature written after the battle of White Mountain (1620), highly inspiring for later literary historical research.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188648