Počet záznamů: 1

Minulost a budoucnost Británie podle Geoffreyho z Monmouthu

 1. 1.
  0347983 - UCL-M 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Samek, Daniel
  Minulost a budoucnost Británie podle Geoffreyho z Monmouthu.
  [Past and future of Britain according to Geoffrey of Monmouth.]
  Dějiny britských králů. Praha: Argo, 2010 - (z Monmouthu, G.), s. 5-15. Memoria medii aevi, 10. ISBN 978-80-257-0289-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: translations * British literature * Arthurian legends * Monmouth, Geoffrey of
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Předmluva k prvnímu českému překladu prvotního díla artušovské literatury se zabývá osobou autora, postavou kouzelníka Merlina, možnými předlohami díla i nástupnými variantami artušovských příběhů.

  Preface to the first Czech translation of the initial work of Arthurian literary tradition deals with the personality of the author and changling figure of Merlin the magician and introduces possible model works and later variations of Arthurian stories.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188615