Počet záznamů: 1

Mezi, navzdory, podél. Vztah poezie a prózy v tradicích gaelského Irska a britského Walesu

 1. 1.
  0347978 - UCL-M 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Samek, Daniel
  Mezi, navzdory, podél. Vztah poezie a prózy v tradicích gaelského Irska a britského Walesu.
  [Among, despite and along. The relationship between poetry and prose in the traditions of Gaelic Ireland and Celtic Wales.]
  Verš a próza. Praha: Malvern, 2010 - (Král, O.; Hrbata, Z.; Pokorný, M.), s. 52-74. Studie z komparatistiky, 6. ISBN 978-80-86702-63-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: medieval literature * gaelic tradition * celtic tradition * Ireland * Wales
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie se zabývá postavením poezie a prózy v středověkých tradicích gaelského Irska a keltského Walesu. Představuje základní terminologii, vyhledává příbuzenské podobnosti a srovnáním se snaží objasnit nejasné zjevy, které povstávají z kombinace obou forem a konečně předvádí odlišnosti od dnešního pojetí.

  The study deals with the situation of poetry and prose in medieval traditions of Ireland and Wales. It introduces basic terminology, searches for relative similarity between both genres and in comparison enlightens unclear phenomena that arise from combination of both forms and, finally, shows the differencies from today's concept.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188612