Počet záznamů: 1

Mezi řemeslem, vědou a uměním

 1. 1.
  0347957 - UCL-M 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Flaišman, Jiří - Kosák, Michal
  Mezi řemeslem, vědou a uměním.
  [Among the craft, science and art.]
  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i, 2010 - (Bláhová, K.; Sládek, O.), s. 127-137. ISBN 978-80-85778-70-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * textual criticism * Institute of Czech Literature AS CR
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie poukazující na kontext současné textové kritiky jako samostatné disciplíny. Autoři studie se pokoušejí na základě textologických příspěvků a materiálů detailně osvětlit klíčové znaky textologické metodologie.

  The study shows the context of contemporary textual criticism and tries to explicate in detail the key pillars of textual criticm.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188601