Počet záznamů: 1

Teorie literatury v Ústavu pro českou literaturu

 1. 1.
  0347917 - UCL-M 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Sládek, Ondřej - Fořt, Bohumil
  Teorie literatury v Ústavu pro českou literaturu.
  [Theory of Literature within the Institute of Czech Literature AS CR.]
  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i, 2010 - (Bláhová, K.; Sládek, O.), s. 15-50. ISBN 978-80-85778-70-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * history of literature * theory of literature * Institute of Czech Literature AS CR
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie se zabývá proměnami výzkumu v oblasti teorie literatury v ÚČL AV ČR, které sleduje v širším rámci vývoje české literární vědy od padesátých let až do současnosti. Z teoretických směrů byly v dějinách ÚČL nejvlivnější strukturalismus a marxismus-leninismus. Studie podrobně analyzuje jejich vzájemný vztah, který významně ovlivňoval jak chod celého Ústavu, tak podobu a zaměření vědecké práce ve všech jeho složkách.

  The study analyses the history of the literary theoretical investigation within ICL AS CR and view it in the wider realm of the development of Czech literary studies from 1950s to these days. It seems that the most influential theoretical approaches of the examined period were structuralism and Marxism-Leninism. Therefore the mutual relationship between these two approaches is analysed as well as the walls in which they influenced the run of the ICL and its particular parts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188579