Počet záznamů: 1

GNSS měření na poddolovaném území u Karviné

 1. 1.
  0347912 - UGN-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Doležalová, Hana
  GNSS měření na poddolovaném území u Karviné.
  [GNSS records on the undermined territory near Karviná.]
  EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. Roč. 17, č. 1 (2010), s. 9-17 ISSN 1803-1447
  Grant CEP: GA ČR GA105/07/1586
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: monitoring network * tectonic fault * subsidence observation * horizontal shifts observation
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://caag.cz/storage/1285864323_sb_egrse-xvii1_2010.pdf http://caag.cz/storage/1285864323_sb_egrse-xvii1_2010.pdf

  V roce 2006 začal Ústav geoniky AV ČR, v.v budovat a opakovaně geodeticky zaměřovat body pozorovací stanice nad dobývanými poruby v blízkosti Karviné. Primárním účelem bylo sledovat vývoj poklesové kotliny v netriviálních geomechanických podmínkách v oblasti s několika výraznými tektonickými poruchami. Díky stabilizaci pozorovací stanice ve formě linií a roztroušených bodů lze vyhodnocovat nejen pokles jednotlivých bodů, ale také pokles v profilech a plošně, a díky zaměřování prostorové polohy bodů lze navíc sledovat i horizontální posuny jednotlivých bodů. Vyhodnocení projevů hlubinného dobývání na povrchu na základě sledování jak poklesů, tak posunů a jejich směrů, umožnilo komplexnější pochopení vývoje poklesové kotliny. Ukazuje se, že pro tento vývoj je velmi podstatná celková geomechanická situace, v zájmové oblasti pak především výskyt tektonických poruch, které spolu s porušením horninového masívu předchozí těžbou způsobily nerovnoměrné změny na povrchu poddolovaného území.

  In 2006, Institute of Geonics started to build and repeatedly geodetically survey the points of an observation network above exploited mining panels near Karviná. The primary objective was to monitor the development of the subsidence depression in non-trivial geo-mechanical conditions in the area with significant tectonic faults. Thanks to stabilization of the observation network as lines and scattered points, it is possible to evaluate subsidence of individual points, profiles and also in area, and thanks to surveying the spatial position of each point, it is also possible to evaluate the horizontal shifts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188577