Počet záznamů: 1

Dürerovská a flötnerovská inspirace v díle jihlavského zvonaře a cínaře Lukáše Gleixnera

 1. 1.
  0347870 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Dolejší, Kateřina
  Dürerovská a flötnerovská inspirace v díle jihlavského zvonaře a cínaře Lukáše Gleixnera.
  [The inspiration from Dürer´s and Flötner´s works in production of bellfounder and tinner Lukáš Gleixner from Jihlava.]
  Generosum labor nutrit. Sborník k poctě Bohumila Samka. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010 - (Kroupa, P.; Dvořáková, E.), s. 97-119. ISBN 978-80-86752-70-9
  Grant CEP: GA ČR GA408/99/1146
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: art handicraft * Polná * bellfounder and tinner Lukáš Gleixner
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Článek se podrobně zabývá souborem raně barokních artefaktů ze zvonoviny a cínu svázaných mimořádně kvalitní reliéfní výzdobou. Mezi nimi vyniká zejména osm cínových rakví držitelů polenského panství Žejdliců ze Schönfeldu vyrobených v letech 1603-1622. Předlohou pro jejich plastické výzdobné prvky byly grafiky Albrechta Dürera. S rakvemi souvisí výzdoba několika zvonů, jejichž výzdobné prvky se odvolávají ke grafickému dílu Petra Flötnera. Převážně anonymní soubor uměleckých předmětů je pak připsán k dílu jihlavského zvonaře a cínaře Lukáše Gleixnera.

  The Article in detail deals with collection of early baroque artefacts made from bell-metal and tin connected rarely high-quality relief decorations. Among them especially excel eight tinny coffins made in years 1603-1622, which belong to Žejdlic from Schönfeld holders of domain Polná. Their relief decorations were inspire with Albrecht Dürer´s graphics. With coffins is connected decoration of number of bells, whose ornamental motifs refer to Peter Flötner graphics pieces. Mostly anonymous artefacts are ascribe to work of Lukáš Gleixner bellfounder and tinner from Jihlava.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188546