Počet záznamů: 1

Boží existence jako vědecká hypotéza

 1. 1.
  0347864 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hříbek, Tomáš
  Boží existence jako vědecká hypotéza.
  [The Existence of God as a Scientific Hypothesis.]
  Dawkins pod mikroskopem : diskuse nad knihou Richarda Dawkinse Boží blud. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010 - (Hanuš, J.; Vybíral, J.), s. 101-112. ISBN 978-80-7325-212-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Richard Dawkins * atheism * teleological argument
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek má dvě části: první je kritikou českého vydání knihy BOŽÍ BLUD Richarda Dawkinse, druhá je analýzou Dawkinsova klíčového argumentu proti Boží existenci. Co se týče kritiky českého vydání Dawkinsovy knihy, kritizuji oba epilogy které překlad doplňují. Co se týče analýzy Dawkinsova argumentu, obhajuji zvláště jeho nejdůležitější premisu, totiž že existence Boha je empirická hypotéza.

  The paper has two parts: first, a critique of the Czech edition of the book THE GOD DELUSION by Richard Dawkins, and second, an analysis of Dawkins's key argument against the existence of God. As for the the critique of the Czech edition, the two epilogues appended to the Czech translation of Dawkins's book are thoroughly criticized. As for the defense of Dawkins's argument, his main premise, that the existence of God is an empirical hypotheis, is defended.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188541