Počet záznamů: 1

Paleorekonstrukce vegetačního vývoje krajiny a vzniku vývoje a kolapsu kupovité palsy v Abisku v oblasti Torneträsk (Švédsko) v holocénu

 1. 1.
  0347843 - BU-J 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jankovská, Vlasta - Kociánová, M.
  Paleorekonstrukce vegetačního vývoje krajiny a vzniku vývoje a kolapsu kupovité palsy v Abisku v oblasti Torneträsk (Švédsko) v holocénu.
  [Palaeo-reconstruction of vegetation development of the landscape and of origin, development and collapse of a dome-shaped palsa in Abisko in Torneträsk area (northern Sweden) in the Holocene.]
  Opera Corcontica. Roč. 47, - (2010), s. 111-128 ISSN 0139-925X
  Grant CEP: GA ČR GAP209/10/0519
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: palsa-profile * palaeoreconstruction of vegetation and palsa * Abisko - N Sweden
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Pylová zrna a nepylové objekty z kupovité palsy v Abisku byly podkladem paleorekonstrukce vegetačního vývoje v oblasti Torneträsk (Švédsko) a vzniku a vývoje palsy. 230 cm mocný profil pokrývá posledních 8000 let. Palsa se vytvořila kolem 2500 nekalibrovaných let BP po prudkém ochlazení. Byl pozorován náhlý pokles Pinus a současná stejně tak náhlá expanze Betula tortuosa a B. nana. Vznik palsy dokazuje prudký ústup Cyperaceae a stejně tak náhlá expanze Ericaceae / Vacciniaceae, Rubus chamaemorus a některých dalších taxonů.

  Pollen- and Non-pollen palynomorphs from a dome-shaped palsa in Abisko were the basis for palaeoreconstruction of vegetation development in the Torneträsk area (Sweden) and of palsa origin and development. 230 cm thick profile covers the last 8000 years. The palsa originated about 2500 years uncal BP after strong temperature decline. Strong decline of Pinus and simultaneous strong expansion of Betula tortuosa and B. nana was observed. Sudden retreat of Cyperaceae and sudden increase of Ericaceae / Vacciniaceae, Rubus chamaemorus proves the origin of palsa.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188525