Počet záznamů: 1

V sezóně ropuch je dobře sáhnout si na mramor. Eisnerova protektorátní pozůstalost za života

 1. 1.
  0347800 - UCL-M 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Řehák, Daniel
  V sezóně ropuch je dobře sáhnout si na mramor. Eisnerova protektorátní pozůstalost za života.
  [In the season of toads is good to touch the marble. Eisner’s literary estate alive in Protectorate Bohemia and Moravia.]
  Na rozhraní kultur. Případ Paul/Pavel Eisner. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2009 - (Dudková, V.; Kaiserová, K.; Petrbok, V.; Koletzsch, I.; Kuklová, M.; Wögerbauer, M.), s. 137-153. ISBN 978-80-7414-172-0.
  [Na rozhraní kultur. Případ Paul/Pavel Eisner. Ústí nad Labem (CZ), 03.11.2008-05.11.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * German literature * Eisner, Pavel
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie se zabývá osudem českožidovského žurnalisty a překladatele Pavla Eisnera v období tzv. Protektorátu Čechy a Morava, kdy byl kvůli svému židovskému původu vykázán z veřejného života a byl zbaven možnosti publikovat své práce. Eisner však pokračoval ve svých literárních aktivitách i publikaci svých prací pod nejrůznějšími pseudonymy či krycími jmény svých přátel.

  The study deals with the fate of Czech-Jewish journalist and translator Paul Eisner in so-called Protectorate of Bohemia and Moravia. In this time Eisner was due to his Jewish origin banished from public life and culture and was denied the opportunity to publish his works. Despite of this fact Eisner continued his literary activities and published his works under various pseudonyms or under the names of his friends.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188491