Počet záznamů: 1

Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939)

 1. 1.
  0347712 - UCL-M 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Med, Jaroslav
  Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939).
  [Literary life in the shadow of Munich (1938-1939).]
  Praha: Academia, 2010. 340 s. Novověk, 8. ISBN 978-80-200-1823-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * literary life * history * second world war
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Monografie se zabývá vztahy českých spisovatelů a publicistů ke společenskopolitické realitě po přijetí mnichovské dohody, v době druhé republiky (říjen 1938 – březen 1939). Na základě hloubkové analýzy dobového literárního života (tj. nejen umělecké literární tvorby, ale především publicistiky) odkrývá kořeny řady problémů, které v době „národní katastrofy“ vystoupily do popředí. Autor tak ukazuje kontinuitu, která spojuje druhou republiku s republikou první, plasticky vymezuje základní oblasti, v nichž se střetávaly názorové proudy mezi světovými válkami, jako byl vztah k liberální demokracii, kapitalismu, sociální otázce, ale také k otázce tradice a nacionalismu, náboženství, k občanské válce ve Španělsku, Židům atd., a mapuje zásadní roli, kterou v této polemice, vrcholící právě za druhé republiky, sehráli čeští spisovatelé a básníci.

  The monograph deals with the attitude of Czech writers and journalists to the social and political reality after the adoption of the Munich Agreement, during the Second Republic (October 1938 - March 1939). In-depth analysis of contemporary literary life (ie. not only literature, but especially journalism) reveals the roots of many problems which emerged during the "national disaster". The author shows the continuity of the Second and the First Republic, vividly defining the basic areas in which different opinions clashed between the two world wars, as was the relationship of liberal democracy, capitalism, social issues, but also the question of tradition and nationalism, religion, the civil war in Spain, Jews, etc., and maps vital role played by Czech writers and poets in this controversy, culminating during the Second Republic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188432
   
  Název recenzeStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  rec. Med, Jaroslav (Česká literatura2).pdf3195.8 KBVydavatelský postprintpovolen