Počet záznamů: 1

K významu drolerií ve středověkých rukopisech

 1. 1.
  0347597 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Brodský, Pavel
  K významu drolerií ve středověkých rukopisech.
  [To the meaning of drôleries in medieval manuscripts.]
  Studie o rukopisech. 39 /2009/, - (2010), s. 279-286 ISSN 0585-5691
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: illuminated manuscripts * Middle Ages * droleries
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Ve vrcholném a pozdním středověku se v bordurách iluminovaných rukopisů objevují žertovné scény, tzv. drolerie. Jejich problematika není v úplnosti objasněna; zdá se, že, obsahují skryté duchovní významy. Kromě zpěvného ptactva, jež je symbolem nadpozemské sféry, se nejčastěji objevují postavy ve středověku vnímané negativně - sovy, opice, šelmy, draci, šašci. Negativně byly chápány rovněž postavy z antické mytologie; kulty s nimi spojené musely v křesťanské společnosti vést k závěrům o jejich démoničnosti. Drolerie bývají umístěny v bordurách zdobených akantem, který časem získal význam symbolu vítězství nad smrtí; nabízí se možnost interpretovat jej jako Kristovu trnovou korunu. Tím je v duchu středověké symboliky naznačeno, že negativní síly jsou vytlačeny na okraj a přemoženy Kristovou obětí.

  In the culminating and late middle ages funny scenes, the so called droleries, appear in the borders of illuminated manuscripts. Their problems are not explained completely; they seem to contain hidden spiritual meanings. Besides singing birds, which are symbols of the unearthly sphere, figures appear most often who were taken as negative in Middle-Ages - owls, apes, predators, dragons, and clowns. The figures of antique mythology were perceived as negative too; the cults connected with them were perceived as demoniacism by the Christian society. Droleries are usually placed in borders which are decorated with an acanth. The acanth in time became a symbol of victory over death. It can be also interpreted as Christ’s crown of thorns. In this way the spirit of medieval symbolism indicated that negative forces are driven to the margin and defeated by Christ‘s victim.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188345