Počet záznamů: 1

Raně a vrcholně středověký Mělník (do roku 1419)

 1. 1.
  0347474 - ARU-G 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Meduna, Petr
  Raně a vrcholně středověký Mělník (do roku 1419).
  [Early and high medieval Mělník (into the 1419).]
  Mělník. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010 - (Kilián, J.), s. 55-85. Dějiny českých měst. ISBN 978-80-7422-029-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: archaeology * middle ages * Mělník
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Dějiny raně středověkého hradu a vrcholně středověkého města Mělník (do roku 1419) z pohledu archeologie a historiografie.

  The history of the early medieval town and high medieval city Mělník from point of view archaeology and historiography.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188247