Počet záznamů: 1

Geomorfometrie a analýza reliéfu v archeologii

 1. 1.
  0347433 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kuna, Martin - Danielisová, Alžběta
  Geomorfometrie a analýza reliéfu v archeologii.
  [Geomorphometry and the analysis of the relief in archaeology.]
  Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 10, - (2009), s. 56-60 ISSN 1213-1628
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: geomorphometry * relief * GIS
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Geomorfometrie je disciplína zabývající se kvantitativními aspekty reliéfu. Může být využita v archeologii různými způsoby a tento článek prezentuje několik příkladů aplikace.

  Geomorphometry is a discipline dealing with the quantitative aspects of the relief. It can be used in archaeology in various ways and the paper presents several examples of application.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006023