Počet záznamů: 1

Optical band gap and Raman spectra in AxB0.2-x(TeO2)0.8 glasses

 1. 1.
  0347229 - UMCH-V 2011 RIV RO eng J - Článek v odborném periodiku
  Ožďanová, J. - Tichá, H. - Tichý, Ladislav
  Optical band gap and Raman spectra in AxB0.2-x(TeO2)0.8 glasses.
  Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Roč. 12, č. 5 (2010), s. 1024-1029 ISSN 1454-4164
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: telluride glasses * optical band gap * Raman scattering
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 0.412, rok: 2010
  http://joam.inoe.ro/index.php?option=magazine&op=view&idu=2453&catid=50

  AxB0.2-x(TeO2)0.8 glasses where A=Li2O, BaO, ZnO and B=TiO2, Nb2O5 and Bi2O3 were prepared. Optical band gap was determined in the region 3.33-3.61 e V, nonlinear refractive index was estimated at around 0.85x10-11 esu. Qualitative correlation in TeO4-TeO3, TeO3+1 conversion and optical band gap values was found.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006014