Počet záznamů: 1

Zdravotní význam komárů

 1. 1.
  0347204 - UBO-W 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hubálek, Zdeněk
  Zdravotní význam komárů.
  [Public health importance of mosquitoes.]
  Dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Roč. 19, č. 2 (2010), s. 66-69 ISSN 1212-4257.
  [Komáři nejen po povodních. Praha, 16.12.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: mosquitoes
  Kód oboru RIV: FN - Epidemiologie, infek. nemoci a klin. imunologie

  V Evropě bylo doposud zjištěno 8 virů přenosných komáry na člověka: 5 z nich je autochtonních (Alphavirus Sindbis, Flavivirus West Nile, a orthobunyaviry Ťahyňa, Inkoo, a Batai), zatímco 3 jsou alochtonní (exotické, avšak do Evropy importovatelné: Alphavirus Chikungunya, a flaviviry dengue a žluté zimnice). Dalšími nemocemi přenosnými komáry jsou v Evropě dirofilarióza a potenciálně i malárie. Epidemiologická surveillance (bdělost, dohled) komáry přenosných nakažlivých onemocnění člověka je proto doporučitelná.

  A total of eight mosquito-borne viruses pathogenic for man have been detected in Europe: five autochthonous (Alphavirus Sindbis, Flavivirus West Nile, and orthobunyaviruses Ťahyňa, Inkoo, and Batai), and three allochthonous (exotic, but importable: Alphavirus Chikungunya, and flaviviruses dengue and yellow fever). Additional diseases transmissible to humans by mosquitoes in Europe are dirofilariosis and, potentially, also malaria. Epidemiological surveillance of mosquito-borne infectious diseases is therefore recommendable.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188033