Počet záznamů: 1

Teoretická a historická reflexe literatury

 1. 1.
  0347134 - UCL-M 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šámal, Petr
  Teoretická a historická reflexe literatury.
  [Theoretical and historical reflection of literature.]
  Studie současného stavu podpory umění. Svazek 1. Definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávání a výchova. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2009 - (Barančicová, S.; Hermann, J.; Chládková, B.; Jungmannová, L.; Nekolný, B.), s. 134-139. ISBN 978-80-7008-235-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: theory of literature * history of literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie popisující instituce a rozsáhlejší badatelské a ediční projekty, jež profilovaly literární vědu v posledním desetiletí.

  The study describes the institutions and research and publishing projects, which have profiled literary studies through the last decade.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187979