Počet záznamů: 1

Polutanty ve vnitřním ovzduší Barokního knihovního sálu Národní knihovny v Praze

 1. 1.
  0347119 - UCHP-M 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mašková, Ludmila - Smolík, Jiří - Džumbová, Lucie - Ondráček, Jakub - López-Aparicio, S. - Grontoft, T. - Stankiewicz, J.
  Polutanty ve vnitřním ovzduší Barokního knihovního sálu Národní knihovny v Praze.
  [Pollutants in the Indoor Air in the Baroque Library Hall of the National Library in Prague.]
  Sborník. Brno: Technické muzeum v Brně, 2010, s. 118-120. ISBN 978-80-86413-72-3. ISSN 1801-1179.
  [Konference konzervátorů-restaurátorů. Uherské Hradiště (CZ), 07.09.2010-09.09.2010]
  Grant CEP: GA MŠk OC09049; GA MŠk 7F09064
  Grant ostatní:MF NF A/CZ0046/2/0001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: indoor/outdoor aerosol * number/mass size distribution * chemical composition
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Znečištění vnitřního ovzduší výstavních sálů představuje závažné riziko pro zde uložené umělecké předměty. Ve vnitřním ovzduší Barokního knihovního sálu Národní knihovny byly sledovány koncentrace a složení aerosolových částic, teplota, relativní vlhkost a koncentrace plynných polutantů CO2, O3, SO2, NO2, NH3, HNO3 , kyseliny mravenčí a kyseliny octové. Z časového průběhu koncentrací aerosolových částic bylo zjištěno, že hlavním zdrojem jemných částic je doprava hrubých částic návštěvníky. Hlavními vodorozpustnými anorganickými složkami submikronových částic, pronikajících z vnějšího ovzduší, byly síran, dusičnan amonný. Vnitřní koncentrace dusičnanu klesaly k nulovým hodnotám. To bylo způsobeno vypařováním dusičnanu amonného a následnou depozicí kyseliny dusičné na vnitřních površích. V důsledku tohoto procesu se výrazně zvýšily vnitřní koncentrace plynného čpavku.

  Indoor air pollution in the exhibition rooms is a serious risk to works of art stored there. In the Baroque Library Hall of the National Library we examined concentrations and compositions of aerosol particles, temperature, relative humidity and concentrations of gaseous pollutants CO2, O3, SO2, NO2, NH3, HNO3 and formic and acetic acids. Time variation of fine particles concentration indicated outdoor origin with traffic as the most probable source. The concentration of coarse particles revealed periodic increase and decrease, corresponding to beginning and end of visiting hours, indicating visitors as a source of these particles. The major water-soluble inorganic components of the fine particle mode were ammonium sulphate, nitrate, and ammonium, with indoor nitrate concentrations decreasing to zero. It was apparently caused by evaporation of ammonium nitrate after penetration indoors. This process also increased indoor concentrations of ammonia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187966