Počet záznamů: 1

"Protože mám jenom svůj hlas..." (Rozhlasové hry Věry Linhartové)

 1. 1.
  0347101 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Košnarová, Veronika
  "Protože mám jenom svůj hlas..." (Rozhlasové hry Věry Linhartové).
  ["Because I only have my voice..." (Radio plays of Věra Linhartová).]
  Bohemica Olomucensia. Roč. 2, č. 1 (2010), s. 218-225 ISSN 1803-876X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * drama * Linhartová, Věra
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Příspěvek věnuje pozornost dvěma rozhlasovým hrám Věry Linhartové (Překladatel, Přesýpací hodina), napsané bezprostředně po autorčině odchodu z Československa do Francie (1968). Zároveň jsou to její poslední česky psané texty (později Linhartová psala pouze francouzsky). Rozhlasové hry Linhartové jsou situovány do kontextu jejího experimentálního díla (a také do kontextu jejích odborných textů o avantgardě, jejího průzkumu slova, myšlení a lidské identity. Pozornost je soustředěna na otázky lidského i transcendentálního hlasu, existenci "v řeči", paměti a cizího jazyka, rovněž v porovnání s texty Samuela Becketta.

  The contribution deals with two radio plays of Věra Linhartová (The Translator, Překladatel; The Hourglass, Přesýpací hodina), written immediately after her departure from Czechoslovakia to France (1968). These are as well her last texts written in Czech (later Linhartová wrote only in French). Linhartová's radio plays are situated within the context of her experimental works (and also her studies on the avant-garde, her exploration of words, thoughts and human identity). The attention is focused on the issues of human and transcendent voice, of the existence "in speech", of memory and foreign language, also in comparison with the texts of Samuel Beckett.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187955