Počet záznamů: 1

Cievnaté rastliny zaznamenané v záujmovom území Floristického kurzu Tornaľa 2006

 1. 1.
  0347100 - BU-J 2011 RIV SK slo J - Článek v odborném periodiku
  Boublík, Karel - Petřík, Petr
  Cievnaté rastliny zaznamenané v záujmovom území Floristického kurzu Tornaľa 2006.
  [Vascular plants recorded in the study area of the summer school of floristic survey in Tornaľa.]
  Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Roč. 32, Suppl.1 (2010), s. 17-68 ISSN 1337-7043
  Grant CEP: GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: flora * Matricum * Slovakia
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Publikován seznam 379 lokalit s nálezy 946 taxonů cévnatých rostlin zahrnující 109 taxonů Červeného seznamu kapraďorostů cévnatých rostlin Slovenska a 23 invazních taxonů.

  List of 379 localities visited and 946 taxa of vascular plants is presented including 109 taxa of Red checklist of ferns and flowering plants of Slovakia and 23 invasive taxa.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187954