Počet záznamů: 1

Dvakrát do Úbic nevstoupíš. Vyskočilova cesta nikam v letech šedesátých a osmdesátých

 1. 1.
  0347097 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Janoušek, Pavel
  Dvakrát do Úbic nevstoupíš. Vyskočilova cesta nikam v letech šedesátých a osmdesátých.
  [One can never enter Úbice twice. Vyskočil's journey to nowhere in the 60s and 80s.]
  Bohemica Olomucensia. Roč. 2, č. 1 (2010), s. 240-245 ISSN 1803-876X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * drama * Vyskočil, Ivan
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Příspěvek se zabývá dramatickým dílem Ivana Vyskočila, jednoho z nejzajímavějších českých spisovatelů - dramatiků. Konfrontuje dvě různé verze jeho hry "Cesta do Úbic": rozhlasovou hru, která vznikla na konci šedesátých let, a divadelní hru, kterou autor inscenoval ve svém experimentálním "Nedivadle" ve druhé polovině let osmdesátých. Autor příspěvku sleduje nejen tematickou tranformaci, ale také proměnu subjektu v závislosti na změně dobové společenské atmosféry v Československu.

  The contribution is concerned with the dramatic work of Ivan Vyskočil, one of the most interesting Czech writers and drama experts. It confronts two different versions of his play "Journey to Úbice" ("Cesta do Úbic"): the radio play which came into existence at the end of the 1960s, and the theatre one, played by the author in his peculiar and experimental "Nontheatre" ("Nedivadlo") in the 2nd half of the 1980s. The author of the contribution compares not only the theme transformation of the subject-matter but also its relation to the different social atmosphere in Czechoslovakia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187951