Počet záznamů: 1

Vladimír Holan básník

 1. 1.
  0347072 - UCL-M 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Křivánek, Vladimír
  Vladimír Holan básník.
  [Vladimír Holan, the poet.]
  Praha: Aleš Prstek, 2010. 428 s. ISBN 978-80-904164-4-4
  Grant CEP: GA AV ČR IAA9056301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech poetry * Holan, Vladimír
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Komplexní literárněhistorická monografie o interpretačně zřejmě nejsložitější osobnosti české poezie dvacátého století sleduje v deseti rozsáhlých, vnitřně bohatě členěných kapitolách všechny básníkovy zásadní životní a literární peripetie, literární kontext i dobové přijetí jeho díla. Kniha je doplněna poznámkovým aparátem, široce fotograficky dokumentovanými kalendárii života a díla a důkladnou personální bibliografií.

  The complex literary-historical monograph follows probably the most intricate personality of Czech poetry in the 20th century. Its ten extensive chapters, internally amply divided, feature all crucial life and literary peripeteias of the poet, as well as the literary context and the period reception of his work. The book includes a commentary system, wide photographic material tracking life and work of the author and his exhaustive personal bibliography.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187932