Počet záznamů: 1

Felix Vodička: Úkoly literární historie a jejich zdroj

 1. 1.
  0347037 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kubíček, Tomáš
  Felix Vodička: Úkoly literární historie a jejich zdroj.
  [Felix Vodička: The tasks of literary history and their source.]
  Časopis pro moderní filologii. Roč. 92, 1/2 (2010), s. 85-94 ISSN 0862-8459.
  [100 let generace prvních žáků PLK. Praha, 09.02.2009-09.02.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA405/07/0077
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: history of literature * Vodička, Felix * structuralism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie představuje a interpretuje metodu literární historie projektovanou Felixem Vodičkou, jedním z hlavních představitelů českého strukturalismu. Studie zpřítomňuje proměnu paradigmatu na poli literání historie a příčiny této proměny. Pozornost je věnována nejdůležitějším pojmům strukturální analýzy: estetickému objektu, estetické normě, estetické funkci a estetické hodnotě, tedy pojmům, které byly tradičně spojeny se synchronním způsobem textové analýzy.

  The study present and interpret the methods of literary history developed by Felix Vodička, one of the main representatives of Czech structuralism. The study describes the variables of the paradigm in the field of literary history and the reason for this metamorphosis. Attention is focused on the most significant notions of the structuralist analysis of the diachrony of structure: aesthetic object, aesthetic norm, aesthetic function and aesthetic value, which were traditionally connected with the synchronic point of view of analysis.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187905