Počet záznamů: 1

Felix Vodička v kontextu současné literární teorie a historie: recepce a revize

 1. 1.
  0347033 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sládek, Ondřej
  Felix Vodička v kontextu současné literární teorie a historie: recepce a revize.
  [Felix Vodička in the Context of Contemporary Literary Theory and History: Reception and Revision.]
  Časopis pro moderní filologii. Roč. 92, 1/2 (2010), s. 95-105 ISSN 0862-8459.
  [100 let generace prvních žáků PLK. Praha, 09.02.2009-09.02.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: theory of literature * literary history * Vodička, Felix * structuralism * Prague School
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie mapuje ohlas vědeckého díla Felixe Vodičky u nás a v zahraničí, připomíná jeho nejinspirativnější teoretické a literárněhistorické koncepty pro současnou literární vědu.

  The study focusses on mapping the echo of Vodička's work both at home and abroad, and on a recapitulation of crucial literary theoretical and historical concepts of Vodička's work which still stimulate literary critics and theoreticians.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187903