Počet záznamů: 1

Monitoring a předpovídání populační početnosti hraboše polního

 1. 1.
  0346988 - UBO-W 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Tkadlec, Emil - Heroldová, Marta - Obdržálková, D. - Zejda, J. - Zapletal, M.
  Monitoring a předpovídání populační početnosti hraboše polního.
  [Monitoring and forecast of population density in the common vole.]
  Rostlinolékař. Roč. 2010, č. 5 (2010), s. 15-17 ISSN 1211-3565
  Grant CEP: GA MZe QH72075
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: Microtus arvalis * forecasting * modelling * population dynamics
  Kód oboru RIV: GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

  Ačkoliv monitorování populační hustoty hraboše polního bylo zavedeno již před desítkami let, modely pro kvantitativní predikci zatím navrženy nebyly. V práci popisujeme populační dynamiku hraboše polního v České republice v letech 2000-2009 a navrhujeme matematické modely pro předpovídání jarní a podzimní početnosti v následujícím roce. Tyto modely se opírají o identifikaci struktury negativní zpětné vazby a odhady parametrů této funkce. Předpovědi provedené na konci roku 2008 vykazovaly poměrně dobrou shodu s pozorováním ve většině sledovaných okresů. Pro rok 2010 modely předpovídají nízké početnosti ve většině okresů. Míra nejistoty pro podzimní hustoty je zatím velká. Rozšíření monitoringu a jeho pravidelnost je základem pro vytvoření informovaného managementu a úspěšné ochrany rostlin před hrabošem polním v České republice.

  Although the monitoring of common vole (Microtus arvalis) populations in central Europe has been carried out for decades, quantitative forecasting models have rarely been implemented. Here we describe the population dynamics of the common vole in the Czech Republic over a period 2000-2009 and propose mathematical models for prediction of spring and autumn population densities at the level of districts. These models are based on functions for negative feedbacks, with the parameter estimates being obtained by model averaging. The forecasts made at the end of 2008 were in a good agreement with observations for most districts. For 2010, the models predict low numbers in most districts but the degree of uncertainty is still high. The results emphasize the importance of the monitoring programme and its regular execution as a basis for creating well-informed predictive management and successful plant protection against the common vole in the Czech Republic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187868