Počet záznamů: 1

Vitrea: databáze chemických analýz archeologických skel

 1. 1.
  0346972 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Venclová, Natalie - Tomková, Kateřina - Černá, E. - Mařík, Jan
  Vitrea: databáze chemických analýz archeologických skel.
  [Vitrea: database of chemical analyses of archaeological glasses.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 62, č. 2 (2010), s. 359-361 ISSN 0323-1267
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800020903
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: glass * chemical analyses * archaeology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Chemické analýzy skel z Čech z období pravěku až vrcholného středověku budou soustředěny v databázi zveřejněné na webu. Bude tak možné sledovat sekvenci sklářských chemických technologií.

  Chemical analyses of glasses from Bohemia, from prehistory up to High Middle Ages, will be presented in a database on the web. It will be possible to follow the sequence of glassmaking chemical technologies.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187856