Počet záznamů: 1

Volný čas, sport a kulturní vkus: rozdíly podle společenského postavení

 1. 1.
  0346884 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Špaček, Ondřej - Šafr, Jiří
  Volný čas, sport a kulturní vkus: rozdíly podle společenského postavení.
  [Leisure, sports and cultural taste: differences based on social position.]
  Jaká je naše společnost?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010 - (Maříková, H.; Kostelecký, T.; Lebeda, T.; Škodová, M.), s. 81-99. ISBN 978-80-7419-025-4
  Grant CEP: GA MŠk 2D06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: social stratification * leisure * sports
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola se zabývá vztahem mezi sociálním postavením a trávením volného času, sportováním a kulturním vkusem. Charakterizuje proměny životního stylu po roce 1989 a za použití dat z výzkumu ISSP 2007 mapuje sociální rozdíly v preferencích, aktivitách, sportování a čtenosti médií. Zaměřuje se především na význam sociálního postavení a gender.

  The chapter deals with relationship between social position and leisure time, sports participation and cultural taste. There is a brief characterisation of changes in lifestyle after 1989. Data from ISSP 2007 survey are used for mapping social differences in preferences, activities, sports participation and media readership. The analysis is focused especially at importance of social positon and gender.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187794