Počet záznamů: 1

Enakost spolov na trgih delovne sile v Republiki Češki, na Madžarskem in v Sloveniji v obdobju gospodarske tranzicije in pristopa k Evropski uniji

 1. 1.
  0346882 - SOU-Z 2011 RIV SI slv J - Článek v odborném periodiku
  Mrčela, A. - Křížková, Alena - Nagy, B.
  Enakost spolov na trgih delovne sile v Republiki Češki, na Madžarskem in v Sloveniji v obdobju gospodarske tranzicije in pristopa k Evropski uniji.
  [Gender equality in labour markets in the Czech Republic, Hungary and Slovenia in a period of economic transition and EU Accession.]
  Teorija in Praksa. Roč. 47, č. 4 (2010), s. 646-670 ISSN 0040-3598
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: gender at work * gender inequalities * employment policies
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  V tem članku analiziramo podobnosti in razlike v postsocialističnem obdobju gospodarske tranzicije in pristopa k EU (2000–2005) v treh državah s stališča enakosti spolov na trgih delovne sile. Predpostavka naše analize je, da je stopnja enakosti med spoloma na trgih delovne sile treh držav odvisna od naslednjih med seboj povezanih dejavnikov, ki se v treh državah razlikujejo: 1. sprememb na trgih delovne sile, 2. obstoječih mehanizmov plačanega dela in družine in 3. sprememb institucionalnega okvira in politik zaposlovanja v obdobju pristopa k EU. Namen članka je, da z analizo razlik med naštetimi dejavniki v državah, ki so bile vključene v raziskavo, prispevamo k razumevanju razlik v položaju žensk in moških na trgih delovne sile in v družbah Srednje in Vzhodne Evrope.

  In this article we compare the three post-socialist countries during the period of economic transition and accession to the EU (2000-2005) from the standpoint of gender equality in the labour market. We assume that the position of men and women in labour markets is influenced by three interrelated factors that differ in the three countries: 1. the situation in the labour market; 2. mechanisms for the reconciliation of work and the family; and 3. changes in the institutional and legislative framework and employment policies. The aim of analysing the differences in the three countries is to contribute to understanding the position of men and women in labour markets in post-socialist countries in general. The choice of models of economic transition that have influenced changes in legislation and employment and social policies have an impact on gender equality in the labour markets of three countries.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187792