Počet záznamů: 1

Proč se české ženy ženou na manažerské pozice?

 1. 1.
  0346876 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Křížková, Alena
  Proč se české ženy ženou na manažerské pozice?.
  [Why Czech Women Plunge into Management?.]
  Jaká je naše společnost?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010 - (Maříková, H.; Kostelecký, T.; Lebeda, T.; Škodová, M.), s. 274-288. ISBN 978-80-7419-025-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Women in management * gender inequalities * women entrepreneurs
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola nabízí odpověď na otázku: Proč je tak málo žen v řídících pozicích na trhu práce v České republice? Pro její zodpovězení si klade i otázku, jaké jsou motivace a strategie žen postupovat v kariéře a vstupovat do řídících pozic? Neplatí, že by ženy nemohly nebo nechtěly práci věnovat stejné úsilí jako muži. Neplatí ani to, že ženy nemají pro řídící pozice dostatečné schopnosti. Pouze čtvrtinový podíl žen na řídících pozicích tkví spíše v souboru bariér. Ženy jsou nuceny vytvářet strategie k jejich překonávání, které odrážejí pozici žen na trhu práce jako celku nejen v managementu.

  The Chapter offers an answer to a question: Why there are so few women in management positions in the Czech labour market? To find an answer it also asks, what are the motivations and strategies of women to follow a career path and to ester management positions? The assumption that women cannot or do not want to dedicate as much time and energy to work as men does not apply. Neither does apply the opinion that women do not have required abilities for management positions. The fact that women create only one fourth of those in management positions is a consequence of a whole set of barriers. Women have to create strategies to overcome the barriers which in fact mirror the position of women in the labour market in general not only in management.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187788