Počet záznamů: 1

Veřejné mínění: chválu nebo opovržení?

 1. 1.
  0346860 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vinopal, Jiří
  Veřejné mínění: chválu nebo opovržení?.
  [Public opinion: to praise or to scorn?.]
  Jaká je naše společnost?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010 - (Maříková, H.; Kostelecký, T.; Lebeda, T.; Škodová, M.), s. 35-47. ISBN 978-80-7419-025-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: public opinion * public
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola se zabývá mnohoznačností pojmu veřejné mínění, které může být chápáno jako nástroj racionální kritiky nebo manipulace, jako universální nebo pluralitní, jako sociální fakt nebo jako agregát individuálních mínění a s různým vztahem k soukromému mínění. Na tomto pozadí pak zejména poukazuje na problémy a nedorozumění, které vznikají, když se různí aktéři společenského života na adresu veřejného mínění vyjadřují bez reflexe a deklarace vlastního pojetí.

  The chapter concentrates on the multivalent meaning of the conception of public opinion, which could be understood as an instrument of either the rational critique or of manipulation; either being universal or plural, either as a social fact or as an aggregation of single opinions of individuals; and having various types of links to private opinions. On this background it points out the problems and misunderstandings, which emerge when public persons use the term without reflection and declaration of their own conception of it.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187775