Počet záznamů: 1

Co říká Harova teze

 1. 1.
  0346820 - FLU-F 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Svoboda, Vladimír
  Co říká Harova teze.
  [What Does Hare’s Thesis Say?.]
  Kontext a význam. Bratislava: aleph, 2010 - (Zouhar, M.), s. 139-156. ISBN 978-80-89491-00-1
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA401/07/0904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Hare's thesis * philosophy of logic * deontic logic
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek rozebírá tvrzení, že z imperativních premis není možné netriviálně odvodit žádný indikativní závěr. Ukazuje, že odpověď na otázku zda přijmout či odmítnout Harovu tezi, úzce souvisí s řešením klíčových otázek filozofie logiky.

  The article examines the claim that from imperative premises cannot be derived (in a non trivial way) an indicative conclusion. It argues that the answer to the question whether Hare’s thesis is to be accepted or rejected is closely connected with a view on crucial questions of the philosophy of logic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187744