Počet záznamů: 1

Normativní pragmatika

 1. 1.
  0346698 - FLU-F 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Peregrin, Jaroslav
  Normativní pragmatika.
  [Normative pragmatics.]
  Kontext a význam. Bratislava: aleph, 2010 - (Zouhar, M.), s. 22-31. ISBN 978-80-89491-00-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: pragmatics * normativity * communication
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Rozdělení teorie jazyka na syntax, sémantiku a pragmatiku, tak jak ho prezentoval Carnap, bylo postaveno na modelu jazyka, které nezanedbatelná část filosofů později odmítla - konkrétně na předpokladu, že význam výrazu spočívá obecně v tom, že něco představuje. Normativní pragmatika, která se odvozuje od názorů Sellarse, Brandoma či Marka Lance, nepovažuje za podstatné faktické užívání, ale pravidla tohoto užívání. To může vést k normativní variantě teorie řečových aktů, v jejímž rámci jsou jednotlivé druhy těchto aktů charakterizovány svými normativními podmínkami a normativními důsledky.

  The division of language theory into syntax, semantics and pragmatics, as presented by Carnap, was based on the model of language that was later rejected by a significant number of philosophers - in particular on the assumption that the meaning of an expression consists in the fact that the expression stands for something. Normative pragmatics, which stems from the views of Sellars, Brandom or Mark Lance, is not interested in factual usage, but rather in rules of the usage. This may lead to a normative variant of speech acts theory, within the framework of which individual kinds of speech acts are characterized by their normative conditions and their normative consequences.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187650